| |

Ochrana osobných údajov


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, keď osoba sama poskytne tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb elektronického obchodu spoločnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., zúčastní sa prieskumu, zúčastní sa hlasovania atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú predané, ani podané tretej strane, okrem prípadov, kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. si vyhradzuje právo robiť analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počtu užívateľov, ktorí videli reklamný banner a počtu kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii taktiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako statický prehľad, nie menovite. Užívatelia by taktiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača), a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil, a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Ďalej by si užívatelia mali byť vedomí skutočnosti, že pre skvalitnenie služieb predávame niektoré osobné údaje tretím stranám, menovite:

Kupujúci udeľuje odoslaním objednávky predávajúcemu súhlas so spracovaním IP adresy, cookies a ďalších dát, ktoré predáva prehliadač, tieto dáta sú považované za osobné údaje a je s nimi tak nakladané.

Máte ešte ďalšie otázky?

Pokiaľ máte ešte ďalšie otázky alebo požadujete informáciu o uložených dátach, tak sa prosím obráťte na emailovú adresu vileda@freshnet.cz

Platné od 25. augusta 2011

Váš košík je prázdny.

Doprava zadarmo
Zostáva 40,00 €
Dárček zadarmo
Zostáva 22,00 €