| |

Vileda a ekológia


Firma Freudenberg si uvedomuje nutnosť ochrany životného prostredia, preto zaviedla medzinárodný systém enviromentálneho manažmentu v súlade s normou EU ISO 14001 vo všetkých vlastných výrobných závodoch. Náš enviromentálny manažment slúži k ochrane ľudského zdravia a prírody pred možnými dopadmi činností našich firiem, ich výrobkov a služieb a napomáha udržovaniu a zlepšovaniu kvality životného prostredia. Firma Freudenberg tak prijíma všetku zodpovednosť za ekologické škody.

V roku 2005 sme finančne formou sponzorského daru podporili Nadáciu Partnerstva a ich kampaň Partnerstvo pre prírodu.

V roku 2007 sme uskutočnili unikátny projekt Sadíme budúcnosť. Výťažok z akcie viac ako 500 tisíc Kč bol využitý na výsadbu listnatých stromov a jedlí pri obnove zmiešaných lesov v ČR.

Vileda v roku 2009, ako prvá a jediná vo svojej kategórii, uviedla na trh prvé výrobky rady Naturals. Tieto výrobky sú vyrobené z obnoviteľných a biologicky rozložiteľných zdrojov, a chránia tak životné prostredie. Koncept bol úspešne etablovaný v západnej a strednej Európe, preto bol začiatkom roku 2010 sortiment rozšírený.

Váš košík je prázdny.

Doprava zadarmo
Zostáva 45,00 €